Czy zapisywanie danych karty jest bezpiecznie?

Tak. Usługi w tym zakresie świadczone są przez spółkę eCARD S.A.

eCard S.A. działa jako agent rozliczeniowy w rozumieniu ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych, podlega nadzorowi Prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz jest członkiem Komitetu Agentów Rozliczeniowych przy Związku Banków Polskich. Ponadto eCard S.A. jest uczestnikiem organizacji Visa International posiadając status Third Party Procesor oraz organizacji MasterCard International posiadając status Member Service Provider oraz posiada certyfikat bezpieczeństwa PCI DSS (PCI Data Security Standard). eCard S.A. świadczy usługi jako Krajowa Instytucja Płatnicza na podstawie licencji z dnia 18.11.2014 roku.

Dane karty płatniczej nie będą zapisywane przez Morele.net Sp. z o.o. Karta płatnicza będzie identyfikowana na podstawie unikalnego numeru (tzw. indeks) oraz ciągu znaków (tzw. „Cardhash”) przesyłanych przez serwis rozliczeniowy eCard S.A., umożliwiających opłacenia usługi/towaru. Dane karty płatniczej są zapisywane i przechowywane wyłącznie przez system rozliczeniowy eCard S.A., spełniający najwyższe standardy bezpieczeństwa.